REKLAM ALANI
REKLAM ALANI

Site Rengi

Web Portal Haber

ARDUİNO

Temel Elektronik Arduino Eğitimi

Arduino Bileşenleri
Arduino geliştirme ortamı (IDE)
Arduino bootloader (Optiboot)
Arduino kütüphaneleri
AVRDude (Arduino üzerindeki mikrodenetleyici programlayan yazılım)
Derleyiciden (AVR-GCC) oluşur.
Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir.

Optiboot bileşeni Arduino ‘nun bootloader bileşenidir. Bu bileşen, Arduino kartlarının üzerindeki mikrodenetleyicinin programlanmasını sağlayan bileşendir.

µP (Mikroişlemci):  Mikroişlemci,  bir  Arduinonun  beynidir.   Arduino  geliştirme  kartı çeşitli   AVR   mikroişlemciye   dayalıdır,   hepsinin   de   kendine   has   fonksiyonları   ve özellikleri vardır.

Giriş Voltajı: Kart için önerilen voltaj aralığıdır. Kart maksimum voltaj aralığından çok az daha fazla voltajla da beslenebilir, bu da güvenlidir. Aklımızda bulunması gereken püf nokta ise Li-Po piller 3.7V desteklemektedir. Piyasadaki Arduino çeşitleri de bu voltaj değerini   desteklemektedir.   Dolayısıyla   arduinolar   3.7V   Li-Po   pillerle   doğrudan beslenebilir.

Sistem  Voltajı:  Kartın  sistem  voltajıdır  diğer  bir  deyişle  mikroişlemcinin  çalıştığı voltajdır. Bu, kartın uyumluluğu için –özellikle 5V’tan 3.3V’a geçildiğinden beri- önemli bir faktördür. Bağlanmak istenilen dış sistem ne olursa olsun her zaman elimizde bulunan işlemcinin voltaj seviyesiyle eşleştirme gereği duyulacaktır.

Saat Hızı: Mikroişlemcinin hıza bağlı frekans aralığıdır ve komutları çalıştırma hızıyla bağlantılıdır. Ayrıca bazı nadir beklentiler oluşabilir. Çoğu ATMega mikroişlemci 3V’ta iken saat hızı 8MHz kaldırırken çoğu 5V’ta 16MHz’de çalışır.

Dijital  I/O: Arduinodaki dijital Giriş/Çıkış’ların sayısıdır. Bunların her biri giriş ya da çıkış olarak bazısı da PWM olabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Analog Giriş: Arduinodaki kullanılabilir analog girişlerin toplam sayısıdır. Analog pinler ‘’A’’  harfi  ve  yanındaki  numaralarla  isimlendirilir  ve  bu  da  ATMega  yonga  içindeki Analog to Digital Converter (ADC) aracılığıyla analog değerleri okumayı sağlar. Analog girişler eğer ihtiyaç olursa daha fazla dijital Giriş/Çıkış olarak kullanılabilir.

PWM: PWM sinyal üretebilme kapasitesi olan dijital Giriş/Çıkış’ların sayısıdır. PWM sinyalleri analog çıkışlar gibidir. Arduinoyu analog voltajını 0 ve sistem voltajı arasında kandırma imkânı tanır.

UART: Arduinonun desteklediği, birbirinden ayrı seri bağlantı çizgileri sayısıdır. Çoğu arduino kartta, dijital Giriş/Çıkış pinleri 0 ve 1 serilerin 2 katıdır ve alınan pinler seri programlama portuyla paylaşılmıştır. Bazı arduino kartları birden fazla UART’a sahiptir ve birden fazla seri portu bir kerede destekleyebilir. Bütün arduino kartlar programlama için en az bir UART’a sahiptirler. Fakat bazılarında pinlere erişilebilir değildir.

Flash  Memory:  Taslakların  depolanabileceği  maksimum  mevcut  hafızadır.  Bütün  bu hafızanın  tamamı  kullanılabilir  değildir,  zira  küçük  bir  kısmı  bootloader  tarafından kullanılmaktadır ( genellikle 0,5 ve 2 KB arası).

Bootloader:  Eğer  mikroişlemci  arduinonun  beyni  olarak  nitelendirilirse,  bootloader kişiliği  olarak  değerlendirilebilir.  Bootloader  ATMega’nın  içinde  bulunur  ve  seri  port aracılığıyla donanım  programlaması  için  yükleme  yapılmasını  sağlar.  Çünkü  farklı Arduino kartları farklı mikroişlemciler ve programlama arayüzleri kullanır. Her birinde farklı bootloader programı vardır. Bootloader için olan kaynak kodları, arduino dağıtımı içinde   bulunabilir.   Bütün   Arduino   bootloaderlar   Arduino   IDE   yazılımından   kod yüklenmesini sağlar.

Programlama  Arayüzü:   Arduino   kartını   programlamak   için   bilgisayarla   bağlantı kurulmasını sağlar. Bazı kartlar gömülü USB jacklar barındırır, dolayısıyla tek yapılması gereken  USB kabloyu  bilgisayara  bağlamaktır.  Bazı  kartlar  ise  headerlara  sahiptir böylece onlara da yapmanız gereken tek işlem FTDI Basic breakout ya da FTDI kabloyu bağlamaktır.  Arduino  Mini  gibi kartlar  ise  seri  pinler  programlama  için  bulunur  fakat FTDI  headerlarla  uyumlu  değildirler.  Gömülü  USB  jack  taşıyan  her  Arduino  USB dönüşümleri  için  bazı  farklı  donanımlara sahiptir.  Bununla  birlikte,  bazı  kartlar  ek donanıma ihtiyaç duymazlar çünkü mikroişlemcilerinin gömülü USB desteği vardır.

Bir Arduino donanım kartının temel bileşenleri şöyledir.

 1. Power USB : Arduino ile bilgisayarınız arasındaki iletişimi sağlar. Aynı zamanda USB üzerinden gereken gücü temin eder.
 2. Power Socket : Arduino’nun çalışması için gereken gücü, harici bir DC adaptör ile bu soket üzerinden sağlayabilirsiniz.
 3. Voltaj Regülatörü : Arduino için sağladığınız elektriksel gücü kart üzerindeki devre elemanlarına kararlı şekilde dağılımını sağlar.
 4. Kristal Osilatör : Arduino işlemcisinin çalışabilmesi için gereken frekans üretimini yapar.
 5. Reset : Arduino devre kartını sıfırlar.
 6. 3,3V DC çıkış sağlar
 7. 5V DC çıkış sağlar
 8. GND : – Bağlantısının yapılacağı pindir. Toprak veya şase olarak da ismi geçer.
 9. Vin : Arduino için harici güç girişi olarak kullanılır.
 10. Analog In : 6 adet analog pin bulunmaktadır. A0..A5 olarak isimlendirilir. Isı, nem gibi sensörlerden gelen analog sinyalleri okumak için kullanılırlar. Bu sinyallerden analog / dijital çeviriciler ile mikroişlemciye iletilir.
 11. Arduino mikrodenetleyicisidir. Giriş pinlerinden gelen verileri okuma, üzerindeki yazılımı çalıştırma, çıkış pinlerine veri gönderme gibi işlemleri yürütür.
 12. ICSP : Bu pinler SPI kütüphanesi ile SPI haberleşmeyi sağlar.
 13. Power LED : Arduino’ya güç geldiğini gösterir LED ışık kaynağıdır.
 14. Çıkış LED : Arduinonun 13 nolu çıkış pinidir. Bu çıkış direkt olarak devre kartının üzerindeki bir LED’e bağlıdır.
 15. Arduino Uno ‘da bulunan 14 tane dijital giriş / çıkış pininin tamamı, pinMode(), digitalWrite() ve digitalRead() fonksiyonları ile giriş ya da çıkış olarak kullanılabilir. Bu pinler 5 V ile çalışır. Her pin maksimum 40 mA çekebilir ya da sağlayabilir ve 20-50 KOhm dahili pull – up dirençleri vardır. Ayrıca bazı pinlerin özel fonksiyonları vardır.
 16. Serial 0 (RX) ve 1 (TX) :Bu pinler TTL seri data almak (receive – RX) ve yaymak (transmit – TX) içindir.
 17. Harici kesmeler (2 ve 3) :Bu pinler bir kesmeyi tetiklemek için kullanılabilir.
 18. PWM: 3, 5, 6, 9, 10, ve 11 :Bu pinler analogWrite () fonksiyonu ile 8-bit PWM sinyali sağlar.
 19. AREF :Analog girişler için referans voltajıdır. analogReference() fonksiyonu ile kullanılır.
 20. GND : – Bağlantısının yapılacağı pindir. Toprak veya şase olarak da ismi geçer.
 21. Reset : Mikrodenetleyiciyi resetlemek içindir.

diyot.net